Pædagogisk udviklingsarbejde og undervisning

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Mit mangeårige virke som psykolog i dagtilbud og skoler har givet mig stor indsigt i vilkår og betingelser for børn, pædagogisk personale og lærere, og jeg har gode erfaringer med at iværksætte pædagogisk udviklingsarbejde, der er bæredygtigt. Omdrejningspunktet i min undervisning er en relationel forståelse af udfordringer og løsninger – samt et fokus på at tilvejebringe de voksne konkrete og håndgribelige muligheder for at bringe den nyerhvervede viden i spil i praksis.
De sidste mange år har jeg iværksat og ledet udviklingsprojekter omhandlende udvikling af den pædagogiske praksis i daginstitutioner med afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi og theraplay-aktiviteter samt nærværstræning.
Kontakt mig gerne, hvis du har brug for en oplægsholder, eller et pædagogisk udviklingsforløb.

FacebooklinkedinFacebooklinkedin