Erfaring, arbejdsmetoder og uddannelse

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Jeg har arbejdet som psykolog siden 2007, og blev autoriseret af psykolognævnet i 2010.

Jeg begyndte at undervise i yoga i 2016.

Jeg har gennem årene tilegnet mig en bred vifte af erfaring, kundskaber og metoder til at igangsætte og understøtte relationelle udviklingsprocesser og individuelt personligt udviklingsarbejde. Det er den enkelte arbejdsopgaves karakter og mine samarbejdsparters udgangspunkt og ønsker, der er afgørende for, hvornår jeg bringer hvilke færdigheder i spil.

Jeg har indgående erfaringer med:

  • terapeutiske samtaler
  • rådgivende samtaler
  • understøttelse af forældre-barn relationen
  • konsultative opgaver i skoler og daginstitutioner
  • ledelsessparring, organisationsudvikling
  • psykologiske undersøgelser af børn
  • undervisning og supervision af andre professionelle
  • mødeledelse og ledelse af grupper

Mit fundament står på den neuroaffektive udviklingspsykologi, tilknytningsteori, systemisk teori og en psykobiologisk forståelsesramme. Metodisk er jeg trænet og erfaren i at anvende narrative metoder, løsningsfokuserede tilgange, kropsterapeutisk indsigt, Theraplay samt nærværstræning (mindfulness). Jeg er desuden inspireret af tilgangen IFS (Internal Family System), der for mig forener og integrerer min oplevelse af, hvad vi er..

Mit vigtigste arbejdsredskab er mig selv, hvorfor jeg prioriterer at videreudvikle mig selv fagligt og personligt.

Beskæftigelse:
Jeg har siden 2020 haft selvstændig praksis på fuld tid, hvor jeg integrerer min psykologfaglige uddannelse med min kropsterapeutiske viden og yoga-praksis. Jeg har individuelle samtaler, undervisning og supervisionsforløb. Jeg er adoptionskonsulent i Ankestyrelsen hvor jeg rådgiver adoptivforældre samt voksne adopterede og har gruppeforløb.

2017- nuDeltids-selvstændig som adoptionskonsulent (PAS) i Ankestyrelsen
2016-2017Ugentlige yin yoga klasser og diverse kropslige workshops
2009-2020Psykolog i Kompetenceenheden i Ringsted Kommune
2007-2009 Selvstændig psykolog. Samarbejdsaftale under følordning med privatpraktiserende psykolog i Bagsværd samt ansættelse som Post Adoptions konsulent (PAS) i Statsforvaltningen

Uddannelse:

2022-2023Videreuddannelse inden for cyklus orienteret yoga, bl.a. ved Laila Torsheim SHAKTI TEACHER TRAINING; – Womens yoga, bodies, health & spirituality.
20174-dages kursus i Traume Sensitiv Yoga (TCTSY) ved David Emerson i København
2016-2023Diverse workshops, retreats, kvindecirkler og kurser i kropsarbejde,
2016-2017Videreuddannelse som yogalærer hos Kåre og Camilla Netterstrøm (www.camillanetterstroem.dk).
2013-2017Certificering i den legeterapeutiske relationsbaserede metode Theraplay (www.theraplay.dk).
2014 Yin yoga lærer (www.sattva.dk). Dybdegående og meditativ yoga, der er en hjælp til at balancere hverdagen og skabe forbindelse mellem krop og sind.
2009-2016 Diverse kurser i løsningsfokuseret og narrativ metode samt neuroaffektiv udviklingspsykologi ved bl.a. Harry Korman, Ben Furman, Maggie Carey, Susan Hart og Gitte Jørgensen.
2011-2020Efteruddannelse til Biologisk traumeterapeut (www.skolenforpsykosomatik.dk) .
2010Autoriseret psykolog.
2003-20074-årig uddannelse i organisk psykoterapi (www.opin.dk). En oplevelsesbaseret uddannelse med fokus på kontakt, kropsbevidsthed, fordybelse og nærvær. Mange erfaringer med gruppeterapeutiske processer.
2006Kandidat fra Københavns Universitet, cand.psych.
FacebooklinkedinFacebooklinkedin