Bevægelse og yoga – workshops, dagsretræter og gruppeforløb

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Krop – Kontakt – Kraft

I nærværet med dig selv, kan du gå på opdagelse i dit indre. Opdage din krop, opleve dine følelsesmæssige tilstande og få bevidsthed om de tanker, der er til stede. Når noget er ’opdaget’, kan der skabes kontakt til det. Når der er en indre kontakt til sensationer, til tilstande, til følelser, til hvad der opleves i sindet – så er det også muligt at skabe kontakt til andre mennesker fra et andet sted og på en anden måde.

Jeg tror på, at vi alle har en iboende healingskraft, der er forbundet med en intuitiv visdom. Og samtidig er jeg overbevist om, at vi har brug for at være i relationer til andre mennesker, som vi kan læne os ind i, føle os støttet af og føle en tilknytning til. Vi har både brug for at opdage og skabe relation til de kraftfulde og trygge steder i os selv – og at være i relation med andre for at skabe en vej og retning.

Når vi samles i en gruppe af mennesker, deler og udveksler vi energi med hinanden. Og den samlede sum af energi skaber et støttende felt, vi hver især kan tappe ind i og modtage næring fra. Du kan fx blive spejlet eller opleve tilstande, der giver dig dyrebare indsigter eller inspirerer dig til en vej til mere selvomsorg og en tillid til dine egne ressourcer. Derfor kalder jeg til samling i grupper. Det kan være at lave yoga sammen, bevæge os sammen, meditere sammen, danse sammen, bruge stemmen sammen, lave kontakt-øvelser og ritualer sammen eller være stille sammen.

Min rolle i disse grupper er at være rum-holder for det, vi er sammen om: Jeg inviterer ind og kommer med forslag til, på hvilken måde, du kan gå på opdagelse i dig selv i lige præcis det tempo, der passer dig. Og jeg gør mit bedste for at skabe en tryg atmosfære at gøre det i. Formålet er altid, at du opdager og støttes i, hvad der er bedst for dig. Så du får kontakt til din egen kraft og din egen sårbarhed, på en måde, så din organisme får mere og mere tillid til dit indre lederskab.

FacebooklinkedinFacebooklinkedin