Børn og familier

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Når børn står i udfordrende situationer, er det de voksne omkring barnet, der må tage ansvaret for, at der sker nogle forandringer. Jeg kan hjælpe jer forældre ved at give rum for jeres bekymringer og være med til at give jer et overblik over veje at gå. Ofte vil det være mest hensigtsmæssigt, at de voksne professionelle omkring jeres barn også involveres, hvis udfordringerne ses i daginstitutionen eller i skolen.

Er der særlige udfordringer i forældre-barn-relationen, kan vi arbejde med dette både gennem samtale med jer forældre, og bl.a. også gennem den legeterapeutiske metode Theraplay, hvor barn og forældre kommer sammen.
I Theraplay sætter jeg rammen for nærende og glædesfyldt samvær, der styrker tilknytning mellem barn og forælder, og også styrker barnets følelsesmæssige og sociale udvikling.
Det vil altid være en faglig vurdering af, hvad der er behov for i det enkelte tilfælde, og i samarbejde med jer, at et forløb iværksættes.

FacebooklinkedinFacebooklinkedin