Menneskesyn og tilgang til arbejdet

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Hele mennesket – mennesker i samspil.

Jeg tager afsæt i, at vi som mennesker fødes til at indgå i fællesskaber med andre mennesker, og at vores udvikling, livsbane og selvforståelse tager form af de samspilsoplevelser, vi har med andre. Samtidig arbejder jeg fra det udgangspunkt, at vi som individer er en fantastisk og kompleks sammensat helhed af krop, sind og psyke, og at vi har en iboende healingskraft. Symptomer og ubalancer kan opstå med afsæt i samspil, der ikke har været tilstrækkeligt afstemt med vores udviklingsmæssige- og følelsesmæssige behov, og ubalancerne kan sætte sig i vores adfærd, vores selvforståelse og i vores krop. Reaktioner og symptomer kan forstås som invitationer til at gå på opdagelse efter forståelser og nye handlemuligheder. Og ressourcerne til forandring kan findes både i nye indsigter, ved at blive mødt følelsesmæssigt og gennem en øget kropsbevidsthed.

Et barn er afhængigt af, at de voksne tager ansvaret på sig i dette ’opdagelses-arbejde’, hvorfor jeg primært arbejder med barnets voksne, hvis et barn står i udfordringer. Som voksen hjælp-søgende kan du i højere grad selv tage oplevelser fra vores møde med dig og selv skabe nye erfaringer og handlemuligheder i dit liv.

Som psykolog, rumholder og gruppeleder er det min opgave at være guide, rejsefælle og sparringspartner i bevægelsen væk fra det fastlåste og problemfyldte. Jeg stiller mig til rådighed med nærvær, nysgerrighed og omsorg samt viden og erfaring på konkrete områder. Mit interventionsrepertoire spænder fra at forløse dybe sorg- og krisereaktioner henover samtaler omkring personlig udvikling til mere konkret og praktisk pædagogisk psykologisk rådgivning omkring børn.  I gruppeforløbene bruger jeg min træning og erfaring med krops- og energi-arbejde til at holde rum for integrative processer. Mit håb er, at du som hjælpsøgende vil få øje på nye handlemuligheder, nye konkrete færdigheder og opleve en styrket indsigt og fornemmelse af dig selv og dine behov.

FacebooklinkedinFacebooklinkedin