Erfaring, arbejdsmetoder og uddannelse

Jeg har arbejdet som psykolog siden 2007, og blev autoriseret af psykolognævnet i 2010.

Jeg har gennem årene tilegnet mig en bred vifte af erfaring, kundskaber og metoder til at igangsætte og understøtte relationelle udviklingsprocesser. Det er den enkelte arbejdsopgaves karakter og mine samarbejdsparters udgangspunkt og ønsker, der er afgørende for, hvornår jeg bringer hvilke færdigheder i spil.

Jeg har indgående erfaringer med:

  • terapeutiske samtaler
  • rådgivende samtaler
  • understøttelse af forældre-barn relationen
  • konsultative opgaver i skoler og daginstitutioner
  • ledelsessparring, organisationsudvikling
  • psykologiske undersøgelser af børn
  • undervisning og supervision af andre professionelle
  • mødeledelse og ledelse af grupper

Mit fundament står på den neuroaffektive udviklingspsykologi, tilknytningsteori, systemisk teori og en psykobiologisk forståelsesramme. Metodisk er jeg trænet og erfaren i at anvende narrative metoder, løsningsfokuserede tilgange, kropsterapeutisk indsigt, Theraplay samt nærværstræning (mindfulness).

Mit vigtigste arbejdsredskab er mig selv, hvorfor jeg prioriterer at videreudvikle mig selv fagligt og personligt.

Beskæftigelse:
For tiden er jeg deltidsansat i Kompetenceenheden i Ringsted kommune, hvor jeg iværksætter og leder udviklingsprojekter i daginstitutioner.
Derudover har jeg selvstændig praksis som yogalærer og psykolog. Jeg er adoptionskonsulent i Ankestyrelsen hvor jeg rådgiver adoptivforældre samt voksne adopterede.

2009- nuPsykolog i Kompetenceenheden i Ringsted Kommune
2007-2009 Selvstændig psykolog. Samarbejdsaftale under følordning med privatpraktiserende psykolog i Bagsværd samt ansættelse som Post Adoptions konsulent (PAS) i Statsforvaltningen

Uddannelse:

2016-2017Videreuddannelse som yogalærer hos Kåre og Camilla Netterstrøm (www.camillanetterstroem.dk).
2013-2017Certificering i den legeterapeutiske relationsbaserede metode Theraplay (www.theraplay.dk).
2014 Yin yoga lærer (www.sattva.dk). Dybdegående og meditativ yoga, der er en hjælp til at balancere hverdagen og skabe forbindelse mellem krop og sind.
2009-2016 Diverse kurser i løsningsfokuseret og narrativ metode samt neuroaffektiv udviklingspsykologi ved bl.a. Harry Korman, Ben Furman, Maggie Carey, Susan Hart og Gitte Jørgensen.
2011-2014Efteruddannelse til Biologisk traumeterapeut (www.skolenforpsykosomatik.dk) – her går jeg fortsat i fortløbende supervisions/fordybelsesgruppe 3 dage 2 gange om året.
2010Autoriseret psykolog.
2003-20074-årig uddannelse i organisk psykoterapi (www.opin.dk). En oplevelsesbaseret uddannelse med fokus på kontakt, kropsbevidsthed, fordybelse og nærvær. Mange erfaringer med gruppeterapeutiske processer.
2006Kandidat fra Københavns Universitet, cand.psych.